Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Rozporządzenie wchodzi w życie od 25 maja 2018r. i zastąpi obecną Ustawę o ochronie danych osobowych. Rozporządzenie dotyczy tylko i wyłącznie danych osobowych osób fizycznych.

Najważniejsze zmiany :

  1. Prawa obywatela w zakresie ochrony danych: obowiązek informacyjny administratora  oraz nowa forma zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo dostępu do danych obywatela oraz uzyskanie możliwości sprostowania , usunięcia , ograniczenia przetwarzania i złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych
  2. Ocena skutków przetwarzania danych
  3. Nowe instytucje kontrolne przetwarzania danych osobowych oraz sankcje za brak właściwego zabezpieczenia danych oraz nie uzasadnionego celu przetwarzania danych osobowych.

Polecamy na wstępie każdemu przedsiębiorcy wewnętrzne rozpoznanie w firmie w zakresie administrowania danymi osobowymi poprzez odpowiedz na poniższe krótkie pytania :

  1. Jakie dane są przetwarzane?
  2. Skąd pochodzą dane?
  3. Co uprawnia do wykorzystania tych danych ?
  4. Czy dane są komuś udostępniane jeśli tak to komu?
  5. Jak zabezpieczone są dane osobowe?

Prawnicy naszej Kancelarii prowadzą szkolenia w zakresie nowych przepisów o ochronie danych osobowych i wskazują jak wdrożyć właściwe zabezpieczenia danych osobowych.