kancelaria@egilex.pl

+48 512 584 005

Pomagamy w uzyskaniu odszkodowania, zadośćuczynienia po wypadkach komunikacyjnych  oraz w związku z nienależytym wykonaniem umów.