kancelaria@egilex.pl

+48 512 584 005

Prowadzimy sprawy dotyczące uprowadzenia dziecka za granicę na podstawie Konwencji Haskiej dotyczącej uprowadzenia dziecka z 1980r. W tym zakresie doradzamy, jak i reprezentujemy osoby w postępowaniu sądowym.

Nadto, prowadzimy sprawy w zakresie jurysdykcji prawa właściwego uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych, co pozwala na egzekucję alimentów od osób przebywających poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Kolejnym postępowaniem, które jest prowadzone przez naszych wykwalifikowanych prawników jest postępowanie w zakresie spraw rodzinnych na podstawie rozporządzenia unijnego Bruksela II bis. Nasi prawnicy posiadają doświadczenie w prowadzeniu spraw rodzinnych, spadkowych dla klientów mieszkających poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej w oparciu o przepisy prawa międzynarodowego.

Usługi w zakresie tych postępowań są prowadzone z należytą starannością w oparciu o zdobytą wiedzę i doświadczenie przez pełnomocników profesjonalnych radcę prawnego dr Elżbietę Pędziałek Kunert oraz radcę prawnego Alicję Michalik.