Prawo Międzynarodowe Rodzinne – Nowe orzeczenie Sądu Najwyższego

Ważne! Nowe orzeczenie Sądu Najwyższego CSK 442/17 w zakresie uznawania orzeczeń sądów innych krajów

W dniu 31.01.2018r.  Sąd Najwyższy w sprawie o ustalenie, że orzeczenie sądu państwa obcego podlega uznaniu, stanął na stanowisku, że orzeczenie państwa obcego (w tej sprawie był to wyrok sądu duńskiego), którym pełnię wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem powierzono tylko jednemu z rodziców (w tym przypadku ojcu będącym obywatelem Danii), nie podlega uznaniu na terytorium Polski.

Po raz kolejny Sąd Najwyższy uznał, iż dobro dziecka stoi ponad wszelkimi normami prawnymi.