kancelaria@egilex.pl

+48 512 584 005

Specjalizujemy się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego dotyczących ograniczenia władzy rodzicielskiej, pozbawienia władzy rodzicielskiej, zawieszenia władzy rodzicielskiej. Sprawy o ograniczenie władzy rodzicielskiej poprzez umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych to jedne z najtrudniejszych spraw w postępowaniu sądowym, w szczególności dla rodziców. Prawnicy kancelarii specjalizują się w prowadzeniu tego typu spraw, udzielając rodzicom stosownych wskazówek i rad w zakresie zmiany postawy rodzicielskiej i uzyskaniu możliwości odzyskania pełni władzy rodzicielskiej. W zakresie prawa rodzinnego prowadzimy sprawy o rozwód i separację.