kancelaria@egilex.pl

+48 512 584 005

W ramach prawa cywilnego prowadzimy postępowania przed Sądem, jak również staramy się rozwiązywać zaistniałe spory w drodze postępowania mediacyjnego.

W sprawach sądowych reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach w zakresie spraw gospodarczych, prawa pracy, postępowań szczególnych. Reprezentujemy mocodawców w postępowaniu dotyczącym ubezwłasnowolnienia, spraw z zakresu zobowiązania osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zamieszkiwanego mieszkania oraz wielu innych.

Z zakresu prawa rzeczowego prowadzimy sprawy o stwierdzenie zasiedzenia, zniesienie współwłasności, ustanowienie drogi koniecznej, służebność przesyłu, uznanie orzeczeń sądów państw obcych i inne.

W powyższym zakresie mogą Państwo liczyć na profesjonalną pomoc adwokata Sławomira Maryona oraz radców prawnych dr Elżbiety Pędziałek Kunert i Ewy Buchowieckiej.