kancelaria@egilex.pl

+48 668 984 641

Szkolenia w dziedzinie prawa i mediacji

Organizujemy i prowadzimy szkolenia z zakresu prawa i mediacji sensu largo. Posiadamy doświadczenie merytoryczne i praktyczne  w zakresie organizacji szkoleń, warsztatów i konferencji na zamówienie klienta i dostosowanych do jego potrzeb. Tematyka szkoleń obejmuje przede wszystkim aspekty prawne różnych dziedzin i specjalizacji. Szkolimy w zakresie szeroko rozumianego prawa: administracyjnego – (samorządy, placówki oświatowe, nauczyciele), karnego – (problematyka związana z przemocą), cywilnego i rodzinnego.

Kursy RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchy lenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) .

W uproszczeniu  to nowa „ ustawa” o ochronie danych osobowych, a w skrócie RODO.

Formalnie RODO utrzymuje dotychczasowe przepisy i zasady ochrony danych osobowych i dodatkowo bardziej szczegółowo określa uprawnienia osób fizycznych w związku z ochroną, jak również wprowadza kary.

RODO wprowadza nowe obowiązki dla firm i innych podmiotów przetwarzających dane osobowe ze względu na tzw. podejście oparte na ryzyku i dostosowanie sposobów ochrony danych do tych ryzyk, a także ze względu na wprowadzenie obowiązku rozliczalności czyli prowadzenia przez przedsiębiorcę odpowiedniej dokumentacji.

Rozliczalność wdrożenia RODO

Administrator( przedsiębiorca) wdraża i dokumentuje każdy element i krok procesu począwszy od uchwały zarządu inicjującego projekt wdrożenia RODO po dokumentowanie szkoleń , spotkać , rozłożenie RODO  na konkretne obowiązki i opracowanie odpowiedniej dokumentacji. Opracowanie i utrzymanie takiej dokumentacji pozwala pozwala administratorowi rozliczyć się z RODO.

Każdy przedsiębiorca musi pamiętać, że przetwarza dane osobowe swoich pracowników, klientów, kontrahentów i powinien to robić zgodnie z prawem, rzetelnie – w dobrej wierze, przejrzyście  – czytelnie, w konkretnym celu , w miarę potrzeb – minimalizacja danych, z dbałością o prawidłowość , nie dłużej niż potrzeba i bezpiecznie.

Proponujemy  aby w procesie przetwarzania danych kierować się zasadą:

Chronię i przetwarzam dane moich klientów, pracowników w taki sposób jak sam chciałbym aby moje dane były przetwarzane i chronione.

Oferujemy przedsiębiorcom pomoc w stworzeniu dokumentacji w celu rozliczalności w oparciu o analizę procesów organizacyjnych funkcjonujących w firmie. Głównym założeniem ustawy jest ochrona danych osobowych w każdej firmie, instytucji ale powstała w oparciu o indywidualne procesy każdej firmy.

Zapraszamy do współpracy i konsultacji w sprawie RODO z naszą Kancelarią. Proces wdrożenia, zrozumienia i dostosowania RODO do potrzeb organizacji z nami jest prosty i przyjemny.