kancelaria@egilex.pl

+48 512 584 005

Elżbieta Pędziałek-Kunert

prawnik, manager kancelarii

Contacts

 • Phone: +48 512 584 005
 • E-mail: kancelaria@egilex.pl
 • Social:
About
Posiada wykształcenie medyczne, pedagogiczne o specjalizacjach: resocjalizacja, oligofrenopedagogika, pedagogika wychowawczo - opiekuńcza z pracą socjalną. Zdobyła drugi tytuł magistra  z  nauk prawnych i obecnie jest uczestniczką Seminarium Doktoranckiego  z nauk prawnych w Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego w Krakowie. Ponadto ukończyła studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania. Ukończyła szkolenia:
 • z zakresu alternatywnych metod rozwiązywania sporów i mediacji;( mediacji rodzinnych)
 • ochrony danych osobowych - uprawnienia inspektora ochrony danych osobowych
 • prawno karnej ochrony rodziny
 • rachunkowości w prawie  gospodarczym
 • komunikacji interpersonalnej
 • finansów przedsiębiorstw
 • prawa w oświacie
 • i inne..
Doświadczenie zawodowe  zdobyła wykonując pracę nauczyciela, terapeuty z przygotowaniem medycznym oraz pracując jako wykładowca - trener  prowadzący wykłady, seminaria, szkolenia. Przez ostatnie 10 lat wykonywała zawód rodzinnego kuratora sądowego, gdzie pozyskała znaczące doświadczenie w zakresie stosowania prawa z zakresu ochrony dziecka, ochrony rodziny, umiejtności pracy i  komunikacji z tzw. trudnym klientem. Wiodąca specjalizacją , w której posiada największe doświaczenie to prawo rodzinne i  sprawy z zakresu prawa rodzinnego ( sprawy o ograniczenie władzy rodzicielskiej, sprawy o pozbawienie władzy rodzicielskiej, sprawy o ustalenie kontaktów rodziców z dzieckiem , sprawy alimentacyjne, sprawy o rozwód , o seprację) i inne. W praktyce zdobyła również wiedze w zakresie prowadzenia postępowań sądowych w trybie Konwencji Haskiej. Posiadana wiedza medyczna pozwala na szczegółowe analizowane i opiniowane  spraw z zakresu błędów medycznych oraz z zakresu odszkodowań.