Zmiany w przepisach zatrudnienia cudzoziemców

Od 1 stycznia 2018r. zmieniły się przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców na terenie Polski.
Nowe przepisy nakładają na Pracodawców ( przedsiębiorców)  nowe obowiązki, jak również kary za brak ich realizacji w sytuacji zatrudnienia cudzoziemca np. obywatela Ukrainy , Białorusi.
Prawnicy naszej Kancelarii dokonują analizy dokumentów obcokrajowców i udzielają pomocy i wsparcia prawnego Pracodawcy w zakresie zatrudnienia – stworzenia pełnej niezbędnej dokumentacji.
Udzielamy porad oraz tworzymy dokumentację w zakresie zatrudnienia cudzoiemców na tzw. oświadczenie skałdane do PUP, wypełnienia wniosków o udzielenie pozwolenia na pracę , wydanie karty pobytu na terenie Polski.
Zatrudnienie pracownika – cudzoziemca zgodnie z przepisami prawa pozwoli na stabilne funkcjonowanie przedsiębiorstwa.
Zapraszamy do współpracy.