Szybki sąd – czy to możliwe?

Zmiany w procedurze cywilnej funkcjonują  od 7 listopada 2019r. Wprowadzone zmiany dotyczą sposobu przygotowania sprawy dla sądu do rozpoznania, przeciwdziałaniu nadużyciu prawa procesowego, zmian w zakresie spraw gospodarczych, nakazowych, uproszczonych i z zakresu prawa pracy , usprawnienia postępowania oraz wysokości kosztów sądowych. Obowiązkiem sadów będzie planowanie rozpraw i organizacja postępowania przygotowawczego z jednoczesnym zachęcaniem stron do ugodowego rozwiązania sporu. Najogólniej rzecz ujmując dowody będzie można przedstawić tylko przed zatwierdzeniem przez sąd planu rozprawy. Zmiany przewidują kary dla stron, które przeciągają sprawy np. poprzez wnoszenie ciągłych zażaleń w celu zwłoki postępowania. Zmiany dotyczą również  podstawy wyłączeń sędziego, wniosków o sprostowanie, wykładnię wyroku oraz ustanowienie pełnomocnika z urzędu.Ważną zmianą dla wielu przedsiębiorców jest ustalenie pojęcia sprawy gospodarczej i jej zakresu. W sprawach w postępowaniu uproszczonym będzie można dochodzić roszczeń o świadczenie do wysokości 20 tyś. zł, nie tylko z umów i praw związanych z lokalami.W postępowaniu nakazowym istotna zmiana jest fakt, iż nie ma obowiązku przedkładania zaakceptowanego przez dłużnika żądania zapłaty i zwróconego przez bank.Nowe przepisy procedury wprowadzają również nowe zasady w zakresie właściwości prowadzenia spraw. Teoretycznie wprowadzone modyfikacje powinny usprawnić działanie sądów. Jednak czy sama zmiana przepisów jest wystarczająca?