kancelaria@egilex.pl

+48 512 584 005

W kancelarii wspólnie z naszymi klientami poszukujemy najlepszego rozwiązania w zakresie powstałego sporu na tle zawartej umowy o pracę. Korzystamy w tym zakresie zawsze z mediacji.Realizujemy postępowania z zakresu zmiany i rozwiązania umowy o pracę oraz ustania stosunku pracy. Nasi prawnicy w sposób przystępny i zrozumiały wyjaśnią jakie są obowiązki pracownika i pracodawcy. Wyjaśnią konsekwencje prawne stosunków pracowniczych. Poprowadzą postępowania sądowe aby szybko i efektywnie doprowadzić do korzystnych dla klienta rozwiązań.