kancelaria@egilex.pl

+48 512 584 005

Współcześnie profesje medyczne i instytucje świadczące pomoc medyczną traktowane są jako podmioty od których wymaga się wiedzy, staranności i sumienności. Na tych kompetencjach buduje się zaufanie pacjenta do lekarza, podmiotu świadczącego usługę leczniczą. Uchybienie tym kompetencjom prowadzi często do tzw. odpowiedzialności cywilnej za wyrządzona szkodę pacjentowi.

Zajmujemy się sprawami indywidualnymi związanymi z uzyskaniem odszkodowań za błędy personelu medycznego podczas leczenia, jak również uzyskiwaniem odszkodowania za błędy z winy źle funkcjonującego zakładu leczniczego.

Osoby świadczące usługi medyczne są gwarantem nie nastąpienia negatywnego skutku podjętego działania leczniczego. Jednakże często skutek w rozstroju zdrowia nie jest następstwem zastosowanego leczenia a przypisuje się skutek negatywny temuż działaniu. Wyjaśnienie takiego stanu sprawy wymaga szczególnej wiedzy i doświadczenia z zakresu nie tylko prawa karnego, w zakresie proceduralnym i materialnym, ale również wiedzy medycznej co najmniej w stopniu ogólnym.

Reprezentujemy strony( podejrzanego, oskarżonego) w postępowaniu karnym dotyczącym odpowiedzialności karnej osób udzielających świadczeń zdrowotnych, w związku z negatywnym skutkiem leczenia.