Dobro dziecka naczelnym dobrem

III CZP 78/17 SĄD NAJWYŻSZY Czy jest możliwa zmiana postanowienia o zarządzeniu powrotu dziecka, wydanego w oparciu o przepisy Konwencji Haskiej z dnia 25 października 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę w trybie przepisu art. 577 k.p.c.?​ Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 listopada 2017 r. ​Artykuł 577 k.p.c. ma zastosowanie także

Continue reading