Organizujemy i prowadzimy szkolenia z zakresu prawa i mediacji sensu largo. Posiadamy doświadczenie merytoryczne i praktyczne  w zakresie organizacji szkoleń , warsztatów i konferencji na zamówienie klienta i dostosowanych do jego potrzeb.Tematyka szkoleń obejmuje przede wszystkim aspekty prawne różnych dziedzin i specjalizacji. Szkolimy w zakresie szeroko rozumianego prawa:  administracyjnego (samorządy, placówki oświatowe, nauczyciele), karnego ( problematyka związana z przemocą), cywilnego i  rodzinnego. 

Błąd medyczny. Odpowiedzialność cywilna i karna lekarza, lekarza dentysty w kontekście aktualnych przepisów prawa. Umowa o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

 

Program szkolenia :

 

Blok I   Prawa pacjenta i obowiązek lekarzy ( 45 min.)

 1. Roszczenia w przypadku naruszenia praw pacjenta.
 2. Obowiązki lekarza – dołożenie należytej staranności, zobowiązanie rezultatu
 3. Przedstawienie indywidualnych przypadków  medycznych
 4. Błąd medyczny, błąd w sztuce lekarskiej – teoria 

 

Przerwa : 15 min

 

Blok II  Odpowiedzialność cywilna lekarza ( 45 min )

 1. Ogólne zasady odpowiedzialności cywilnej – wina , szkoda
 2. Wynagrodzenie za szkodę – odszkodowanie , zadośćuczynienie
 3. Przedstawienie indywidualnych przypadków medycznych
 4. Szczególne przypadki odpowiedzialności : działanie bez zgody pacjenta, obowiązek informacji , odmowa udzielenia pomocy, zwłoka lub zaniechanie dokonania zabiegu, stosowanie niesprawdzonych metod leczenia, pozostawienie ciał obcych w ciele pacjenta dokonanie zabiegu zbędnego, niezachowanie tajemnicy lekarskiej, błąd sztuki lekarskiej 

 

Przerwa : 30  min  - lunch

 

Blok III  Odpowiedzialność karna lekarzy  (45 min)

            1.Odpowiedzialność karna za przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu

 1. Przedstawienie indywidualnych przypadków medycznych
 2. Uszczerbek na zdrowiu pacjenta jako skutek niewłaściwego leczenia
 3. Stan bezpośredniego narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu pacjenta jako skutek niewłaściwego leczenia

           

Przerwa 15 min

 

Blok IV  Umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej ( 45 min)

 1. Rodzaje postępowań  przed zakładem ubezpieczeń, wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, sądem polubownym i sądem cywilnym. Decyzje, orzeczenia, ugody.
 2. Klasyfikacja zdarzeń medycznych. Podstawa odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej. Podstawy prawne roszczeń , pojęcie i rodzaje roszczeń. Wysokość roszczeń. Ważne elementy polisy.
 3. Lekarz uczestnik postępowania. Podejrzany, oskarżony, ubezpieczony, pozwany, świadek, orzecznik, biegły

Uwagi końcowe i postulaty zmian (polisy NNW zamiast polis OC, postępowania 

Wykładowcy / prelegenci:

 1. Andrzej Gala – dr. n. med., lekarz stomatolog. Specjalista Protetyki Stomatologicznej i Stomatologii Ogólnej. Dwukrotnie przebywał na stypendiach naukowych w Niemczech: w 1996 i 1998 roku – Uniwersytet w Würzburgu. Opublikował 24 prace naukowe. Jest członkiem BDA – British Dental Association. Biegły sądowy z zakresu stomatologii ogólnej i protetyki stomatologicznej.
 2. Jacek Gęga – prawnik – absolwent i były pracownik Wydziału Prawa i administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Prowadzi od 15 lat Kancelarię Prawną Kurier  zajmująca się sprawami odszkodowawczymi. Inicjator i założyciel Miejskiego Centrum Wypadkowego w Krakowie.
 3. Iwona Moryc – adwokat. W praktyce zawodowej zajmuje się reprezentacją procesową w sprawach odszkodowawczych , jak również w sprawach karnych z zakresu błędów medycznych.
 4. Elżbieta Pędziałek Kunert – prawnik  posiadający wykształcenie medyczne , prowadzi samodzielną praktykę prawną Kancelaria EGILEX, zajmuje się analizą spraw w zakresie błędu medycznego w postępowaniu odszkodowawczym cywilnym  i karnym.

Czas szkolenia : 5 godz. ( od  10:00 do 15:00)

Termin szkolenia : 14 październik 2017r. – sobota

Miejsce szkolenia :  Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki ul. Papiernicza 2

Ilość  miejsc ograniczona :  max. 30 osób

Koszt szkolenia :  1 osoba  -  800 zł plus 23% Vat .

Cena dla stażystów 600 zł plus 23 % Vat