Cele społeczne i gospodarcze często są realizowane poprzez organizacje pozarządowe jakimi są Fundacje i Stowarzyszenia.Zanim powołamy do życia stowarzyszenie lub fundację należy najpierw zastanowić się jaki rodzaj organizacji najlepiej nadaje się do realizacji wyznaczonych celów i zadań.

Pomagamy naszym klientom w podjęciu decyzji którą formę działalności społecznej wybrać, jak również w dalszej kolejności zajmujemy się rejestracją wybranego podmiotu. Ponadto wspieramy i pomagamy organizacją pozarządowym w codziennej działalności w zakresie obsługi administracyjno - prawnej, doradzać w zakresie źródeł finansowania , współpracy z organami administracji publicznej oraz innymi podmiotami np. firmami.