Sprawy Rodzinne a Prawo Europejskie i Międzynarodowe 

Prowadzimy sprawy z zakresu prawa rodzinnego dotyczące wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej.

Informujemy i doradzamy w zakresie przepisów Prawa Europejskiego dotyczącego rozwodów i separacji. Prowadzimy postępowania i reprezentujemy strony w tego typu postępowaniach.

Pomagamy i doradzamy w sprawach dotyczących uprowadzenia dziecka za granicę. Dokładamy należytej staranności aby klient w trakcie prowadzonej sprawy z powyższego zakresu był należycie poinformowany i otrzymał stosowane wsparcie. Zachęcamy strony konfliktu do polubownego rozwiązania sporu na rzecz dobra dziecka.