W kancelarii wspólnie z naszymi klientami poszukujemy najlepszego rozwiązania w zakresie powstałego sporu na tle zawartej umowy o pracę.Korzystamy w tym zakresie zawsze z mediacji.

Realizujemy postępowania z zakresu zmiany i rozwiązania  umowy o pracę oraz ustania stosunku pracy. Nasi prawnicy w sposób przystępny i zrozumiały wyjaśnią jakie są obowiązki pracownika i pracodawcy. Wyjaśnią konsekwencje prawne stosunków pracowniczych.  

Poprowadzą postępowania sądowe aby szybko i efektywnie doprowadzić do korzystnych dla klienta rozwiązań.