Świadczymy pomoc prawną na każdym etapie postępowania karnego. Reprezentujemy oskarżonego i podejrzanego, jak i oskarżyciela posiłkowego lub prywatnego, powoda cywilnego oraz pokrzywdzonego.
W szczególności pomagamy w zakresie zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.