Od czerwca 2017r. na terenie  Miasta Trzebini działa Miejskie Centrum Informacji Wypadkowej. Stałe biuro udzielania nieodpłatnej informacji i pomocy prawnej oraz pozaprawnej dla osób pokrzywdzonych: zdarzeniem komunikacyjnym, wypadkiem w pracy lub w rolnictwie, przestępstwem bądź wykroczeniem, błędem medycznym, klęską żywiołową, innym nieszczęśliwym zdarzeniem wywołującym szkodę.

Nieodpłatna pomoc informacyjna przysługuje poszkodowanemu – osobie fizycznej, która poniosła szkodę majątkową bądź osobową.

Konsultacji udzielają prawnicy Fundacji i osoby z nią współpracujące w zakresie psychologii, wiedzy rzeczoznawczej, poprawy bezpieczeństwa. Poradnictwo ma zatem komplementarny i całościowy charakter pomocny w różnych aspektach życia poszkodowanego i pomaga mu zorientować się w jego sytuacji życiowej po zdarzeniu. Głównym celem jest zatem jak najszybsza aktywizacja życiowa osób poszkodowanych.

Więcej o nas pod adresem: http://www.mciw.pl/