Mediator sądowy wpisany na listę mediatorów Sądu Okręgowego w Krakowie. Prowadzi mediacje dotyczące spraw  rodzinnych  w zakresie spraw małżeńskich, alimentów, ustalenia kontaktów rodzicielskich. Ponadto prowadzi mediacje gospodarcze i w zakresie spraw spadkowych. 

Obecnie jest  doktorantką w Krakowskiej Akademi im. A.Frycza Modrzewskiego w Krakowie na Wydziale Prawa , Administracji i Stosunków Międzynarodowych. Specjalizuje w prawie spadkowym i prawie rodzinnym. 

Z pasji zajmuje się alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów. 

Wobec powyższego ukierunkowałam swoje zainteresowania na  alternatywne metody rozwiązywania sporów. Ukończyłam Szkołę Mediacji i uzyskałam tytuł mediatora zawodowego. 

 

 

 

Staram się przez cały czas rozwijać swoje umiejętności komunikacji personalnej, wystąpień publicznych, dlatego też jestem prowadzę wykłady w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu na kierunku Mediacje Sądowe i Pozasądowe.Jako trener i szkoleniowiec, prowadzę również cykliczne szkolenia we współpracy z prywatnymi firmami szkoleniowymi.

Naukowa ścieżka, którą wybrałam to uczestnictwo w Seminarium Doktorskim w Krakowskiej Akademii A. Frycza- Modrzewskiego.

Ważniejsze projekty oraz przeprowadzone szkolenia

- Szkolenie z zakresu „Kodeksu postępowania administracyjnego” dla jednostek samorządu terytorialnego na obszarze powiatu grójeckiego.
- Szkolenie z zakresu „Zasad stosowania kpa” dla Urzędu Miasta Kraśnika.
- Szkolenie w ramach projektu „Szkoły Trenerów Prawa” z zakresu:
    - metodologii pracy trenera prawa,
    - diagnostyki potrzeb szkoleniowych,
    - procesu grupowego,
- Szkolenie z „Aspektów prawnych zatrudniania osób niepełnosprawnych dla zakładów aktywności zawodowej”.
- Szkolenie z „Aspektów prawnych przysposobienia dziecka dla ośrodków adopcyjnych”.
- Szkolenia „Mediacje. Warsztaty konstruowania ugód” skierowane do pracowników Rodzinnego Ośrodka Pomocy Społecznej – z województwa lubelskiego,Szkolenie dla pracowników sklepów zabawkowych z zakresu „Prawnych aspektów reklamacji”,
- Szkolenia w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych ASOS 2014-2020 z zakresu „Prawo na co dzień”, „Mediacje i negocjacje”.
- Autorka szkoleń e-learning dla Spółki Grupa Cargo Sp. z o.o. sp. k. z zakresu prawa konsumentów, prawa pracy, mediacji gospodarczych,
- Szkolenie dla pracowników kadr „Nowelizacja kodeksu pracy 2016”.