Mediator sądowy. Prowadzi mediacje z zakresu prawa rodzinnego i gospodarczego.

 W toku pracy zawodowej, zauważałam nasilający się proces wydłużania trwania procesów sądowych, wzrost formalizmu procesowego oraz wzrost wysokości kosztów sądowych. Wobec powyższego ukierunkowałam swoje zainteresowania na  alternatywne metody rozwiązywania sporów. Ukończyłam Szkołę Mediacji i uzyskałam tytuł mediatora zawodowego. 

 

 

 

Staram się przez cały czas rozwijać swoje umiejętności komunikacji personalnej, wystąpień publicznych, dlatego też jestem prowadzę wykłady w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu na kierunku Mediacje Sądowe i Pozasądowe.Jako trener i szkoleniowiec, prowadzę również cykliczne szkolenia we współpracy z prywatnymi firmami szkoleniowymi.

Naukowa ścieżka, którą wybrałam to uczestnictwo w Seminarium Doktorskim w Krakowskiej Akademii A. Frycza- Modrzewskiego.

Ważniejsze projekty oraz przeprowadzone szkolenia

- Szkolenie z zakresu „Kodeksu postępowania administracyjnego” dla jednostek samorządu terytorialnego na obszarze powiatu grójeckiego.
- Szkolenie z zakresu „Zasad stosowania kpa” dla Urzędu Miasta Kraśnika.
- Szkolenie w ramach projektu „Szkoły Trenerów Prawa” z zakresu:
    - metodologii pracy trenera prawa,
    - diagnostyki potrzeb szkoleniowych,
    - procesu grupowego,
- Szkolenie z „Aspektów prawnych zatrudniania osób niepełnosprawnych dla zakładów aktywności zawodowej”.
- Szkolenie z „Aspektów prawnych przysposobienia dziecka dla ośrodków adopcyjnych”.
- Szkolenia „Mediacje. Warsztaty konstruowania ugód” skierowane do pracowników Rodzinnego Ośrodka Pomocy Społecznej – z województwa lubelskiego,Szkolenie dla pracowników sklepów zabawkowych z zakresu „Prawnych aspektów reklamacji”,
- Szkolenia w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych ASOS 2014-2020 z zakresu „Prawo na co dzień”, „Mediacje i negocjacje”.
- Autorka szkoleń e-learning dla Spółki Grupa Cargo Sp. z o.o. sp. k. z zakresu prawa konsumentów, prawa pracy, mediacji gospodarczych,
- Szkolenie dla pracowników kadr „Nowelizacja kodeksu pracy 2016”.