Inny tekst

Posiadam wykształcenie medyczne, pedagogiczne o specjalizacjach: resocjalizacja, oligofrenopedagogika, pedagogika wychowawczo - opiekuńcza z pracą socjalną. Zdobyłam drugi tytuł magistra  z  nauk prawnych i obecnie jestem uczestniczką Seminarium Doktoranckiego  z nauk prawnych w Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego w Krakowie. Ponadto ukończyłam studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania. Moja wiedza została również zdobyta podczas wielu szkoleń. Ukończyłam szkolenia:

  • z zakresu alternatywnych metod rozwiazywania sporów i mediacji;( mediacji rodzinnych)
  • ochrony danych osobowych
  • prawno karnej ochrony rodziny 
  • rachunkowości w prawie  gospodarczym
  • komunikacji interpersonalnej 
  • finansów przedsiębiorstw 
  • prawa w oświacie 
  • i inne 

Doświadczenie zawodowe  zdobyłam wykonując pracę nauczyciela, terapeuty z przygotowaniem medycznym oraz pracując jako wykładowca - trener  prowadzący wykłady, seminaria, szkolenia. Przez ostatnie 10 lat wykonywałam zawód rodzinnego kuratora sądowego, gdzie pozyskałam znaczące doświadczenie w zakresie stosowania prawa z zakresu ochrony dziecka, ochrony rodziny, umiejtności pracy i  komunikacji z tzw. trudnym klientem. Praca kuratora sądowego pozwoliła mi na udoskonalenie moich umiejetności interpersonalnych , umiejętności analizy i syntezy oraz stosowania różnych strategii rozwiązań problemów. 

Zdobyte doświadczenie w korelacji z wiedzą praktyczną ukierunkowało moje zainteresowania w zakresie wykonywania zawodu prawnika i wyboru specjalizacji  w szczególności w zakresie prawa rodzinnego , cywilnego, medycznego i gospodarczego. Wiodąca specjalizacją , w której posiadam największe doświaczenie to prawo rodzinne i  sprawy z zakresu prawa rodzinnego ( sprawy o ograniczenie władzy rodzicielskiej, sprawy o pozbawienie władzy rodzicielskiej, sprawy o ustalenie kontaktów rodziców z dzieckiem , sprawy alimentacyjne, sprawy o rozwód , o seprację) i inne. W praktyce zdobyłam również wiedze w zakresie prowadzenia postępowań sądowych w trybie Konwencji haskiej dot. uprowadzenia dzieci. 

Posiadana wiedza medyczna pozwala na szczególowe analizowane i opiniowane  spraw z zakresu błędów medycznych oraz z zakresu odszkodowań. 

Praktyczne doświadczenie w zakresie prawa gospodarczego zdobyłam dzieki wieloteniej współpracy z przedsiębiorcami podczas wspólnych szkoleń, spotkań , a także podejmując działania wspierające przedsiębiorców w zakresie rozwiązania indywidualnych  problemów organizacyjnych, zarządczych i prawnych. 

 

 

Informacje o osobie

Tytuł zawodowy:Prawnik
Stanowisko:Manager kancelarii , prawnik
Specjalizacja:Prawo cywilne
Specjalizacja:Prawo rodzinne , medyczne , gospodarcze
Telefon:+48 512 584 005

Godziny kontaktu:

środa i czwartek - Kancelaria Trzebinia 10:00 - 16:00
poniedziałek i wtorek Kancelaria Kraków 10:00 - 16:00