Oferujemy prowadzenie windykacji należności pieniężnych na etapie przedsądowym jak i w postępowaniu sądowym. Windykujemy należność główną wraz z odsetkami oraz w przypadku wierzytelności B2B ( faktury w transakcjach handlowych), dochodzimy rekompensaty 40 euro wynikającej z ustawy o transakcjach handlowych.