Miejskie Centrum Informacji Wypadkowej

Miejskie Centrum Informacji Wypadkowej

Od czerwca 2017r. na terenie  Miasta Trzebini działa Miejskie Centrum Informacji Wypadkowej. Stałe biuro udzielania nieodpłatnej informacji i pomocy prawnej oraz pozaprawnej dla osób pokrzywdzonych: zdarzeniem komunikacyjnym, wypadkiem w pracy lub w rolnictwie, przestępstwem bądź wykroczeniem, błędem medycznym, klęską żywiołową, innym nieszczęśliwym zdarzeniem wywołującym szkodę. Nieodpłatna pomoc informacyjna przysługuje poszkodowanemu – osobie fizycznej, która poniosła…

Read More

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Specjalizujemy się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego dotyczących ograniczenia władzy rodzicielskiej, pozbawienia władzy rodzicielskiej, zawieszenia władzy rodzicielskiej.Sprawy o ograniczenie władzy rodzicielskiej poprzez umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych to jedne z najtrudniejszych spraw w postępowaniu sądowym, w szczególności dla rodziców. Prawnicy kancelarii specjalizują się w prowadzeniu tego typu spraw, udzielając rodzicom stosownych…

Read More

Prawo karne

Prawo karne

Świadczymy pomoc prawną na każdym etapie postępowania karnego. Reprezentujemy oskarżonego i podejrzanego, jak i oskarżyciela posiłkowego lub prywatnego, powoda cywilnego oraz pokrzywdzonego. W szczególności pomagamy w zakresie zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Read More